Disclaimer

We besteden veel zorg en aandacht aan de juistheid en betrouwbaarheid van onze website. Ook vullen wij de informatie regelmatig aan. Toch kan het voorkomen dat de informatie op onze website niet juist of onvolledig is. De informatie kan op ieder moment zonder aankondiging gewijzigd worden. Aan de gegevens, zoals teksten, prijzen en beelden die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.Aan de getoonde inrichting op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.Uitspraken over opleveringdata, betalingen, verrekeningen, wijzigingen of andere zaken over de bouw dan wel hiermee verband houdend, zijn alleen geldig als je schriftelijk of per mail geïnformeerd bent door of namens ons.